Działania CSR –  każda firma powinna pamiętać o  społecznej odpowiedzialności biznesu!

Nasza firma prowadzi szeroko zakrojone działania z zakresu CSR. M.in. jesteśmy obecni w strukturach Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, pomagamy licznym organizacjom i potrzebującym (np. SOS Wioski Dziecięce, Szlachetny Gest czy Fundacja Olandia). W trakcie największego kryzysu pandemicznego wspieraliśmy trzy placówki medyczne, a od wybuchu wojny przekazujemy dary dla osób potrzebujących z Ukrainy. Uważamy, że każdy biznes, oprócz tego, że wspiera swoich klientów i pracowników, powinien też podejmować działania mające na celu pomoc społeczności, czy to lokalnej, czy krajowej.

Działalność z zakresu CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w naszej firmie miała być tylko dodatkiem do tego, co robiliśmy dotychczas. Dziś stanowi niebagatelną część naszej codzienności i stale ten zakres się powiększa. Nie planowaliśmy tego, ale dziś nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez działań na rzecz społeczeństwa. A jak to się zaczęło?

2022

Działalność społeczna jest dla mnie tak samo ważna jak biznesowa.

.. Gest czy Fundacja Olandia

Nasze działania CSR
Jak więc potoczyły się losy moje, jako właścicielki, i ogólnie mojej firmy?  Od dwóch kadencji pełnię funkcję członka zarządu IFR (Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych), co jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Jestem dumna z tego stanowiska, a zaufanie, którym mnie obdarzono, dodaje mi wiatru w żagle i pozwala walczyć o dobrą przyszłość. Ze względu na moje działania, w 2015 roku zaproszono mnie do współtworzenia Międzynarodowego Forum Kobiet. Jest to stowarzyszenie działające przy SGH w Warszawie, łączące świat nauki ze światem przedsiębiorczości. To szczególnie ważna dla mnie funkcja, ponieważ zdaję sobie sprawę jak trudno być kobietą w biznesie, ale wiem też, że płeć nie ma żadnego znaczenia w prowadzeniu firmy. I to właśnie chcę udowadniać!
Poza tym wszystkim, działamy też na dużą skalę jako firma. Od lat pomagamy licznym organizacjom i potrzebującym, np. SOS Wioski Dziecięce, Szlachetny Gest czy Fundacja Olandia. Przekazujemy również dary do Fundacji ForAni oraz dla potrzebujących z Ukrainy. W okresie pandemii zdecydowaliśmy się pomóc trzem placówkom medycznym: Szpitalowi w Piasecznie, Szpitalowi Wojskowemu w Warszawie przy ul. Wołoskiej oraz Ratownictwu Medycznemu w Siemiatyczach. Ofiarowaliśmy im nie tylko to, na czym się znamy, a więc przydatne gadżety, takie jak długopisy czy kubki, ale także niezbędne w funkcjonowaniu maseczki, parawany i posiłki dla lekarzy.
Działalność społeczna jest dla mnie tak samo ważna jak biznesowa. Mam wrażenie, że nie jestem w stanie funkcjonować bez żadnego z tych obszarów. Właśnie dlatego… wkrótce zapoznam Państwa z moją Fundacją CSR społeczna odpowiedzialność biznesu! To naturalny krok, który musiałam postawić, aby móc nazwać się spełnioną osobą.

2020

Działalność społeczna jest dla mnie tak samo ważna jak biznesowa.

.. Gest czy Fundacja Olandia

Międzynarodowe Forum Kobiet
Nominacja przez burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do Piaseczyńskiej Rady Kobiet.
Piaseczyńska Rada Kobiet promuje kobiecą perspektywę świata, tak aby każda z nas mogła być dumna ze swojej kobiecości, czuć się dobrze ze sobą i swobodnie dzielić się swoimi poglądami.

2019

Przygoda CSR, w ramach Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych,

Salę dostaliśmy od burmistrza.

Stowarzyszenie IFR – pierwsze działania
Przygoda CSR, w ramach Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, zaczęła się więc od tego, że zabrałam się za konsolidację środowiska przedsiębiorców w swoim mieście, a później gminie i powiecie. Ustaliłam termin spotkania, obdzwoniłam znajomych, przygotowałam zaproszenia i znalazłam sponsora, który ugościł nas poczęstunkiem. Salę dostaliśmy od burmistrza. Jak się okazało, to spotkanie nie było jednorazowe, choć wielu myślało, że braknie nam zapału i chęci do organizacji. Nic bardziej mylnego! Spotkania powtarzały się cyklicznie i zrzeszały coraz większą ilość zainteresowanych nimi przedsiębiorców. Co ważne, oprócz tego, że zdobywaliśmy tam sieć kontaktów i edukowaliśmy się z zakresu odpowiedzialności społecznej, świetnie się bawiliśmy! Myślisz, że to już koniec? Ta historia ma dalszy ciąg!

2015

Inicjatywa Firm Rodzinnych. Idealnie pasowałam do tego stowarzyszenia

Nasze działania CSR
Międzynarodowe Forum Kobiet działające przy Szkole Głównej Handlowej skupiające Kobiety i łączące świat nauki ze światem biznesu.
Jesteśmy stowarzyszeniem kobiet biznesu i nauki, pozarządową organizacją non-profit. Początek naszej działalności sięga 1993 r., kiedy to dwie przedsiębiorcze Amerykanki – Christina Lane i Gayla Salinas – przyczyniły się do utworzenia w SGH Polsko-Amerykańskiej Biblioteki dla Kobiet Biznesu. W ślad za tym wydarzeniem, z inicjatywy prof. Eufemii Teichmann, przy poparciu przedstawicielek polskiego biznesu oraz kobiet ze środowiska akademickiego, 3 czerwca 1993 r. odbyło się spotkanie powołujące Międzynarodowe Forum Kobiet (MFK). Przez dwa lata Forum działało jako program naukowo-badawczy przy Kolegium Gospodarki Światowej SGH, a 19 kwietnia 1995 r. zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie. Szkoła Główna Handlowa jest członkiem wspierającym na mocy uchwały Senatu z dn. 26 stycznia 1996 r., tam też mieści się nasza siedziba.
Obecnie, poza oddziałem warszawskim posiadamy trzy oddziały regionalne: w Olsztynie, Gdańsku i w Łodzi.

2013

Inicjatywa Firm Rodzinnych. Idealnie pasowałam do tego stowarzyszenia

Powrót do przeszłości
Wszystko swój początek ma w 2013 roku. Wtedy to po raz pierwszy usłyszałam o IFR, czyli Inicjatywie Firm Rodzinnych. Idealnie pasowałam do tego stowarzyszenia, ponieważ byłam  właścicielką niewielkiej firmy rodzinnej z głową pełną pomysłów i chęcią do podjęcia nowych wyzwań. Chciałam zmieniać, ryzykować, wykraczać poza schematy i robiłam to, ale tylko w obrębie swojej działalność. Choć spełniałam się jako kobieta, mama i przedsiębiorca, to czułam, że mogę więcej. Kiedy dołączyłam do Stowarzyszenia Inicjatywy Firm Rodzinnych zrozumiałam, że to, co robiłam do tej pory w mniejszym zakresie, mogę puścić w świat. Poczucie wspólnoty mnie napędzało i wtedy już wiedziałam, że działanie na rzecz innych to coś, czemu chcę oddać się w tej samej mierze, co budowaniu swojej firmy.
Jak więc potoczyły się losy moje, jako właścicielki, i ogólnie mojej firmy? Od dwóch kadencji pełnię funkcję członka zarządu IFR (Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych), co jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Jestem dumna z tego stanowiska, a zaufanie, którym mnie obdarzono, dodaje mi wiatru w żagle i pozwala walczyć o dobrą przyszłość. Ze względu na moje działania, w 2015 roku zaproszono mnie do współtworzenia Międzynarodowego Forum Kobiet. Jest to stowarzyszenie działające przy SGH w Warszawie, łączące świat nauki ze światem przedsiębiorczości. To szczególnie ważna dla mnie funkcja, ponieważ zdaję sobie sprawę jak trudno być kobietą w biznesie, ale wiem też, że płeć nie ma żadnego znaczenia w prowadzeniu firmy. I to właśnie chcę udowadniać!
Poza tym wszystkim, działamy też na dużą skalę jako firma. Od lat pomagamy licznym organizacjom i potrzebującym, np. SOS Wioski Dziecięce, Szlachetny Gest czy Fundacja Olandia. Przekazujemy również dary do Fundacji ForAni oraz dla potrzebujących z Ukrainy. W okresie pandemii zdecydowaliśmy się pomóc trzem placówkom medycznym: Szpitalowi w Piasecznie, Szpitalowi Wojskowemu w Warszawie przy ul. Wołoskiej oraz Ratownictwu Medycznemu w Siemiatyczach. Ofiarowaliśmy im nie tylko to, na czym się znamy, a więc przydatne gadżety, takie jak długopisy czy kubki, ale także niezbędne w funkcjonowaniu maseczki, parawany i posiłki dla lekarzy.
Działalność społeczna jest dla mnie tak samo ważna jak biznesowa. Mam wrażenie, że nie jestem w stanie funkcjonować bez żadnego z tych obszarów. Właśnie dlatego… wkrótce zapoznam Państwa z moją Fundacją CSR społeczna odpowiedzialność biznesu! To naturalny krok, który musiałam postawić, aby móc nazwać się spełnioną osobą.